ภาพข่าว: สมาคมฟินเทคประเทศไทย - ทีซีซีเทค – ลีพโซลูชั่น ลงนาม MOU ร่วมสนับสนุนศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทค - F13 Batch 1

01 Feb 2018
เมื่อเร็วๆ นี้ นายเจษฎา สุขทิศ นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย (ซ้าย) เป็นตัวแทนสมาคมฟินเทคฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุน F13Batch 1 Fintech Sandbox หรือศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทค กับนายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) (กลาง) และนางสาวนัจรี รุจิรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (ขวา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรด้านฟินเทค พร้อมเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับโลกที่สำคัญ อาทิ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และเอพีไอ (Application Programming Interface)สำหรับการเชื่อมการทำงานบนเทคโนโลยีใหม่ๆ
ภาพข่าว: สมาคมฟินเทคประเทศไทย - ทีซีซีเทค – ลีพโซลูชั่น ลงนาม MOU ร่วมสนับสนุนศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทค - F13 Batch 1