ภาพข่าว: ทีซีซีเทค - ลีพ โซลูชั่น ร่วมออกบูธในงาน F13 Grand Opening

28 Feb 2018
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) และบริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด (ลีพโซลูชั่น) ร่วมออกบูธในงาน "F13 Grand Opening" ที่จัดขึ้นโดยสมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association) อันมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์แก่อุตสาหกรรมฟินเทค บุคคลทั่วไป สื่อมวลชน ให้เป็นที่รับทราบทั่วไปในวงกว้าง ถึงพันธกิจหลักของสมาคมและการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและทดสอบฟินเทค F13 พร้อมเปิดโอกาสให้ฟินเทคสตาร์ทอัพที่ผ่านการคัดเลือกในF13 Batch 1 ได้นำเสนอนวัตกรรมทางการเงินที่อยู่ระหว่างพัฒนาให้ผู้สนใจได้รับทราบ
ภาพข่าว: ทีซีซีเทค - ลีพ โซลูชั่น ร่วมออกบูธในงาน F13 Grand Opening

โดยทีซีซีเทคและลีพ โซลูชั่น ในฐานะผู้สนับสนุนเทคโนโลยีคลาวด์ให้แก่ F13 Batch 1 ได้รับเชิญเข้าร่วมงานและออกบูธแสดงเทคโนโลยี ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการใช้งานคลาวด์ประเภท Private Cloud และ Public Cloud ที่เหมาะกับผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพ เพื่อสามารถนำไปสนับสนุนการพัฒนาและการทำธุรกิจได้อย่างคล่องตัว โดยทาง ทีซีซีเทค เชื่อมั่นว่าคลาวด์แพลทฟอร์ม "ลีพจีโอพับลิค" ที่สนับสนุนให้ฟินเทคสตาร์ทอัพ จะเป็นตัวแปรสำคัญช่วยผลักดันให้สตาร์ทอัพไทย ก้าวสู่ความสำเร็จในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งนี้ บูธของทีซีซีเทคและลีพ โซลูชั่น ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน ณ ชั้น 7 อาคาร Knowledge Exchange