ภาพข่าว: ทีซีซีเทค ได้รับเกียรติร่วมอภิปรายในงาน “6th ASEAN CIO Forum 2018”

08 Feb 2018
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด นำโดยนางวลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร (ที่ 3 จากซ้าย) และนายทวีศักดิ์ บัวรัตน์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด เป็นตัวแทนบริษัทฯเข้าร่วมงาน ASEAN CIO FORUM ครั้งที่ 6 ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนจากภาคเอกชน ภายใต้ธีม Digital Leadership towards Smart ASEAN 2020 ณ โรงแรมดอนจัน พาเลซ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยนางวลีพร สายะสิต (ที่ 3 จากซ้าย) ได้รับเกียรติขึ้นเวทีร่วมอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงทางด้านไอซีทีจากประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค อาทิ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย ในหัวข้อ Digital Leadership Strategy towards Digital Transformation ซึ่งนำเสนอข้อคิดเห็นที่สะท้อนถึงทิศทางการบริหารธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์องค์กรให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับกระแสดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ภาพข่าว: ทีซีซีเทค ได้รับเกียรติร่วมอภิปรายในงาน “6th ASEAN CIO Forum 2018”

ทั้งนี้ ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก H.E. Dr. Thansamay Kommasith รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม แห่งสปป. ลาว และนายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานสมาคม ASEAN CIO ASSOCIATION ประเทศไทย รวมถึงได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐและเอกชนจากหลากหลายประเทศ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองทางธุรกิจ