สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดการแถลงข่าว สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไตรมาส 2

28 Jun 2018
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้กำหนดจัดการแถลงข่าวเรื่อง "สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไตรมาสที่ 2 และแนวโน้มการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไตรมาสที่ 3 ปี 2561" โดย คุณธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และคุณอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยการแถลงข่าวจะจัดขึ้นใน วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้องพวงชมพู สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ชั้น 10 อาคาร ต้นสนทาวเวอร์