ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้า5 รางวัลใหญ่ จากเวที ThaiBMA Best Bond Award 2022 โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

17 Mar 2023

นายเพา จาตกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจบริหารเงิน ธุรกิจขนาดใหญ่ และนายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วาณิชธนกิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคาร คว้า 5 รางวัลใหญ่ จากเวที ThaiBMA Best Bond Award 2022 จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งได้แก่ 1) รางวัล Best Bond Dealer รางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถในการให้บริการกับคู่ค้าในตลาดรองที่ยอดเยี่ยม 2) รางวัล Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนสูงที่สุดในปี 2565 3) รางวัล Most Active Participant in THOR Derivatives Market Award รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นทั้งในการเสนอราคาในตลาดอนุพันธ์อ้างอิง THOR อย่างสม่ำเสมอ และการทำธุรกรรมมากที่สุด ซึ่งมีทั้งธุรกรรมระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสภาพคล่องในตลาด 4) รางวัล Best Secondary Market Contributor ผู้ที่มีสัดส่วนมูลค่าธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลสูงสุดในตลาดรอง 5) รางวัล Best SOEs Bond Contributor ผู้ที่สนับสนุนการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาสูงสุดในตลาดแรก

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คว้า5 รางวัลใหญ่ จากเวที ThaiBMA Best Bond Award 2022 โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

นายเพา จาตกานนท์ เปิดเผยว่า "ธนาคารรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติทั้ง 5 รางวัลนี้ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของทีมงานด้านตราสารหนี้และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ตลอดจนสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญ ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจจากผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ร่วมตลาด และหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้ธนาคารยังมุ่งมั่นพัฒนา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการเป็นเลิศถึงมือลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป"