เปิดตัว DIF Web Portal บริการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนด้วยดิจิทัลตลอดกระบวนการครั้งแรกในไทย

29 Jun 2023

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ รักษาการเลขาธิการ ก.ล.ต. จอมขวัญ คงสกุล รองประธานกรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย พิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการ Digital Infrastructure for Capital Market หรือ DIF และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมเปิดตัว DIF Web Portal บริการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนด้วยกระบวนการดิจิทัล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการให้บริการของตลาดทุนไทย ลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงตลาดทุนของผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน ส่งเสริมตลาดทุนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

เปิดตัว DIF Web Portal บริการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนด้วยดิจิทัลตลอดกระบวนการครั้งแรกในไทย

เปิดตัว DIF Web Portal บริการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนด้วยดิจิทัลตลอดกระบวนการครั้งแรกในไทย