สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดการแถลงข่าว “สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยใน 9 เดือนแรกปี 2561 และแนวโน้มช่วงที่เหลือของปี”

02 Oct 2018
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยกำหนดจะจัดงานแถลงข่าวประจำปีในหัวข้อ "สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยใน 9 เดือนแรกปี 2561 และแนวโน้มช่วงที่เหลือของปี" โดย คุณธาดา พฤฒิธาดา กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และคุณอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย การแถลงข่าวจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องพวงชมพู สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ชั้น 10 อาคาร ต้นสนทาวเวอร์