สมาคมโรงแรมไทย สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย ททท.และ ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าว ร่วมจัดงาน Food & Hotel Thailand 2018 พร้อมหนุนภาครัฐเดินหน้ายุทธศาสตร์ท่องเที่ยวอาเซียน

16 Aug 2018
จากการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวทำให้คาดว่าในปีนี้ไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 3 ล้านล้านบาท ทำให้ภาครัฐเดินหน้าผลักดันยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียนขึ้น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกันของอาเซียนอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค โดยต้องมีการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวมีมาตรฐานยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดงาน Food & Hotel Thailand 2018 นับเป็นช่องทางสำคัญในการพัฒนายกระดับผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพราะนอกจากจะมีการนำเสนอแนวโน้ม ทิศทางของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดแสดงสินค้าระดับพรีเมียมจากทั่วโลกแล้ว ยังมีการร่วมมือกับสมาคมและองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย คุณฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย คุณสมศักดิ์ รารองคำ นายกสมาคมเชฟประเทศไทย คุณสุปราณี ป้องปัด ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวฯ พร้อมรับทราบแนวโน้มทิศทางของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย-อาเซียน การสนับสนุนภาครัฐในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน สถานการณ์การท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวครึ่งปีหลัง ข้อมูลไฮไลท์การจัดงาน Food & Hotel 2018 และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น.

ณ ห้องสุขุมวิท 6 ชั้น 3 โรงแรมแลนด์มาร์ค คลองเตย กรุงเทพฯ

(เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีนานา ทางออก 2 โรงแรมอยู่ระหว่างสุขุมวิท ซ. 4 และ ซ. 6 )