กรมการท่องเที่ยวขอเชิญร่วมงาน พิธีมอบใบรับรอง (certificate) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

20 Jul 2023

กรมการท่องเที่ยวขอเชิญร่วมงาน พิธีมอบใบรับรอง (certificate) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA OnTP)

กรมการท่องเที่ยวขอเชิญร่วมงาน พิธีมอบใบรับรอง (certificate) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "พิธีมอบใบรับรอง (certificate) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA OnTP) ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

กรมการท่องเที่ยวได้จัดพิธีมอบใบรับรอง (certificate) ให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนที่ได้รับการรับรองจากกรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการส่งเสริมบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวและหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วม ว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของไทยให้มีสมรรถนะและมีศักยภาพ สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ และเพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามข้อตกลง MRA on TP ของประเทศไทย

Hilight กิจกรรมภายในงาน

 • งานเสวนา หัวข้อ "MRA On TP…Past Present and Future"
 • พิธีมอบใบรับรอง (certificate) ให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
 • กิจกรรมการออกบูธประชาสัมพันธ์ของหน่วยอบรมและหน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP)
 • สถานที่ ณ ห้องวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2566
 • เวลา 12.00 น. - 16.00 น.
 • ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 กรกกฎาคม 2566 หรือ จนกว่าจำนวนจะเต็ม
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  • คุณรุ่งรัตน์ วรรณอยู่ โทร 02 141 3197, 08 1935 7256
  • คุณฐิติมา ช่วยหนู โทร 09 2953 3435