หมอภาคย์-อาร์ต เป็นตัวแทน กองทัพบก เดินหน้าโครงการ “ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”

08 Feb 2019
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ปลุกจิตสำนึกคนไทย เดินหน้าโครงการ "ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" ปีที่ 8 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความมั่นคงของคนไทย ให้ร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติ พร้อมเปิดตัวบุคคลต้นแบบปี 2018 อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม , พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน(หมอภาคย์) จิตอาสาถ้ำหลวง , คุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติและภรรยา พญ.จำเนียร พรหมชาติ(แท็กซี่จิตอาสา รับส่งผู้ป่วยบริการฟรี)
หมอภาคย์-อาร์ต เป็นตัวแทน กองทัพบก เดินหน้าโครงการ “ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”

กองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก จัดโครงการ "ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด We Do Volunteer "ทำให้ ด้วยใจ" โดยมี "พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ" ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก คนที่ 1 เป็นประธานในการเปิดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ และตระหนักในหน้าที่พึงมีต่อสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ขยายไปสู่องค์กรและสังคมต่อไป เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงชนชาวไทย โดยได้จัดงานขึ้นที่ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ

โครงการ "ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน" ปีที่ 8 เป็นสร้างมวลชนที่มีความคิดบวกต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งการสร้างจะเริ่มตั้งแต่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ในระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา, ระดับอุดมศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไป ภายในงานจัดให้มีการออกบูธต่างๆ มากมาย และยังได้เปิดตัว เปิดพรีเซ็นเตอร์โครงการบุคคลต้นแบบของปี 2018 ได้แก่ อาร์ต พศุตม์ บานแย้ม , พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน(หมอภาคย์) จิตอาสาถ้ำหลวง , คุณสุวรรณฉัตร พรหมชาติและภรรยา พญ.จำเนียร พรหมชาติ(แท็กซี่จิตอาสา รับส่งผู้ป่วยบริการฟรี) นอกจากนั้นแล้วก็ยังเหล่าศิลปินดารามาร่วมงานมากมาย อาทิเช่น กิก ดนัย จารุจินดา , ท็อป เทวินทร์ สุรเชิดเกียรติ , บูม กิตตน์ก้อง ขำกฤษ , กีฟ ดราภดา โสตถิพิทักษ์ , เดือน พฤษภา อุดมศิริกุล , ใยไหม ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ

หมอภาคย์-อาร์ต เป็นตัวแทน กองทัพบก เดินหน้าโครงการ “ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” หมอภาคย์-อาร์ต เป็นตัวแทน กองทัพบก เดินหน้าโครงการ “ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” หมอภาคย์-อาร์ต เป็นตัวแทน กองทัพบก เดินหน้าโครงการ “ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน”