ภาพข่าว: APM เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ บริษัทในกลุ่ม บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ)

25 Feb 2019
นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 6 จากขวา) ประธานกรรมการ และนายเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมทั้งทีมงาน เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ของ บจก.แคนเซอร์อลิอันซ์ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ) โดยมีคุณชัญญาวีร์ เรืองศรี (ที่ 5 จากขวา) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จาก บจก. อินเตอร์ แมนเนจเม้นท์ ให้การต้อนรับ ที่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้
ภาพข่าว: APM เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ บริษัทในกลุ่ม บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์ (BIZ)