BIZ ลงนามส่งต่อผู้ป่วยนอก เพื่อรับบริการกับรพ.มะเร็งชลบุรี

02 Oct 2020

นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ผู้แทนกิตติมศักดิ์ในนาม โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา และ นายแพทย์อัครฐาน จิตนุยานนท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งต่อผู้ป่วยนอกเพื่อรับบริการรังสีรักษา กับโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา เพื่อให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และไม่ต้องรอคิวนาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้

BIZ ลงนามส่งต่อผู้ป่วยนอก เพื่อรับบริการกับรพ.มะเร็งชลบุรี