สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

05 May 2020

สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา

โรงพยาบาลแคนเซอร์ อลิอันซ์ ศรีราชา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางมะเร็งมีความยินดีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมชลบุรีและภาคตะวันออก ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง ทุกสิทธิประโยชน์ที่ยังมีปัญหาการเข้าถึง การรอคิวการรักษาและการเดินทาง ให้สามารถรับการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถทำรังสี 3มิติ 4 มิติ / IMRT / VMAT รวมทั้ง SBRT โดยไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางเป็นการประหยัดทั้งเวลา ทั้งนี้ทั้งสามสิทธิ์ประโยชน์นี้ (ประกันสังคม / สปสช และข้าราชการ)ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฉายรังสีเพียงแต่ดำเนินการตามสิทธิประโยชน์ ขอสิทธิจากโรงพยาบาลต้นสังกัดเท่านั้น

ขอความกรุณาท่านได้ช่วยเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน อันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยมะเร็งและญาติในจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก

สิทธิประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา