ภาพข่าว: อุทยานการเรียนรู้ TKpark

28 Feb 2019

          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง (ที่ 4 จากซ้าย) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบ "ห้องสมุดมีชีวิต" ณ โรงเรียนวัดเขาฝา จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช (ลำดับที่ 6 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และ ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมส่งต่อแหล่งเรียนรู้สร้างโอกาสแก่นักเรียนและชุมชน
ภาพข่าว: อุทยานการเรียนรู้ TKpark