งานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “Together is Power 2018” จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

04 Dec 2018
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย โดยนายชัยยงค์ เทียนวุฒิชัย นายกสมาคมทาฟ่า พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมทาฟ่าและเจ้าหน้าที่สมาคมทาฟ่า เข้ารับรางวัลการประกวดโครงการสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้สมาคมฯ ได้รับเป็นจำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ด้านคุณภาพการให้บริการ และ รางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ด้านพัฒนาองค์กร ถือเป็นปีที่สองที่สมาคมทาฟ่าได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งเป็นรางวัลแห่งการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาคมการค้าไทยที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล อีกทั้งยังได้สร้างผู้นำที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการค้าของไทยให้เติบโต และแข่งขันได้อย่างเข้มแข็งทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยมีนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี
งานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “Together is Power 2018” จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย งานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “Together is Power 2018” จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย