ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้า | newswit

สมาคม TAFA มั่นใจงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์
สมาคม TAFA มั่นใจงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์
TILOG 2021 มิติใหม่ของการจัดงานเสมือนจริงผลักดันวงการโลจิสติกส์ไทยก้าวสู่สากล – นาย นิธิธร สุขมนัส Aug 2021
งานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2561
งานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2561
ภายใต้ชื่อ “Together is Power 2018” จัดขึ้นโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย – Dec 2018
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัลจากสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
ภาพข่าว: คาร์โก้การบินไทยรับรางวัลจากสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย
– ทั้งนี้ งานประกาศรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นโดยสมาคมสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย Apr 2018
ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี – กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ เกษม จริยวัฒน์วงศ์ (แถวนั่ง ตรงกลาง) นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้า ทางอากาศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 โดยเชิญ สุวิมล บัวเลิศ (แถวนั่ง ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการควบคุมมาตรฐานและพัฒนาการตลาด บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และ ชิตวีร์ ลีละศิริ (แถวนั่ง ซ้ายสุด) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Security Freight
ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามระหว่าง EXIM BANK TAFA และ TIFFA และงานแถลงข่าวเปิดบริการใหม่ของ EXIM BANK – กรุงเทพฯ--5 ก.พ.--EXIM BANK ตามที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association: TAFA) และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarders Association: TIFFA)