ภาพข่าว: บมจ. ฟินันซ่า และ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2561 ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร

07 Nov 2018
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561 ให้ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อน้อมนำไปถวาย ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.วีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สำหรับเงินทำบุญในครั้งนี้เพื่อนำไปทำนุบำรุงพระศาสนา และมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสัมพันธวงศ์
ภาพข่าว: บมจ. ฟินันซ่า และ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2561 ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร