ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหานครระหว่าง กรุงเทพมหานคร และนครเซี่ยงไฮ้

28 Mar 2019
ภายใต้การสนับสนุนของโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety: BIGRS) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร นำโดยนายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช (ที่ 4 จากขวา, แถวบน) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร และผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล นำโดย พ.ต.อ. ภิญโญ ใหญ่ไล้บาง ผู้บังคับการ 4 กองบังคับการตำรวจจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ที่ 5 จากขวา, แถวบน) ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหานคร ระหว่าง กรุงเทพมหานคร และนครเซี่ยงไฮ้ ในเรื่องแบบปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึง เทคโนโลยีด้านการบังคับใช้กฎหมายอิเล็กทรอนิกส์ การขนส่งมวลชน การวางแผนงานและการบริหารจัดการด้านการคมนาคม ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2562
ผู้แทนกรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหานครระหว่าง กรุงเทพมหานคร และนครเซี่ยงไฮ้

เกี่ยวกับโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลกภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (BIGRS)

กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่เข้าร่วมโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก (Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety: BIGRS) เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) โดย มุ่งลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุด ทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน อาทิ ดื่มไม่ขับ การใช้ความเร็วที่เหมาะสม การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย รวมถึงการออกแบบพัฒนาปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น และการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานตำรวจจราจรในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อความปลอดภัยทางถนน