ภาพข่าว: ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมประชุมประจำปี โครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์

29 Jan 2019
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร; นายธนันท์ชัย เมฆประเสริฐวนิช (ที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง; พ.ต.อ. ดร. กิตติ อริยานนท์ (ที่ 1 จากซ้าย) รองผู้บังคับการตำรวจจราจร; นางสาวเคลลี่ ลาร์สัน (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ภาพข่าว: ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมประชุมประจำปี โครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์

ทั่วโลก มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (BIGRS); นายแกรนท์ เอนนิส (ที่ 3 จากขวา) รองผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย องค์กรไวทัล สแตรทีจีส์; และ นางซิลเวียน รัตเต (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยทางถนน องค์กรไวทัล สแตรทีจีส์, และผู้แทนภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2562 ของโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ ห้องประชุมอาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ทั้งนี้ผู้แทนภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนจากทั่วโลก อาทิ องค์กรไวทัล สแตรทีจีส์, ธนาคารโลก, สถาบันทรัพยากรโลก, มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์, กลุ่มพันธมิตรเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก (GRSP); บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมประจำปีของโครงการฯ เพื่อนำเสนอความสำเร็จในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ทั้งด้านการสื่อสารรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนน การบังคับใช้กฎหมาย และการออกแบบพัฒนาปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น พร้อมทั้งหารือร่วมกันในเรื่องการบูรณาการเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน และอภิปรายร่วมกันในเรื่องแผนความยั่งยืนและกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับโครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (BIGRS)

กรุงเทพมหานครได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิบลูมเบิร์กเพื่อสาธารณประโยชน์ (Bloomberg Philanthropies) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่เข้าร่วม โครงการความคิดริเริ่มเพื่อความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก (Bloomberg Philanthropies Initiative for Global Road Safety: BIGRS) เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) โดยมุ่งลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุด ทั้งการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยบนท้องถนน อาทิ ดื่มไม่ขับ การใช้ความเร็วที่เหมาะสม การคาดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกนิรภัย รวมถึงการออกแบบพัฒนาปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น