สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดฝึกภาษาเกาหลีให้แก่แรงงานที่จะเดินทางหรือต้องการไปทำงานในต่างประเทศ

22 Apr 2019
นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ได้เปิดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้แก่แรงงานที่จะเดินทางหรือต้องการไปทำงานต่างประเทศและประสงค์ฝึกอบรมภาษาเกาหลี หลักสูตรยกระดับฝีมือ เพื่อรองรับนโยบายเร่งด่วน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหาแนวทางการพัฒนาภาษาต่างประเทศให้กับผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศเพื่อให้แรงงานมีศักยภาพสูงและมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนสูง เมื่อไปทำงานในต่างประเทศ สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้เรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน สิ่งสำคัญในการฝึกอบรมในครั้งนี้คือการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงกฎ ระเบียบต่างๆ ที่ต้องถือปฏิบัติเมื่อเข้าไปทำงาน โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานฯ เปิดฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาเกาหลี สำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ระดับ 1 ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2562 มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดฝึกภาษาเกาหลีให้แก่แรงงานที่จะเดินทางหรือต้องการไปทำงานในต่างประเทศ