ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดบริจาคโลหิตครั้งที่ 100

01 Oct 2019
ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งจัดร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 100 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 ในการสำรองโลหิตช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาล โดยมี นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ พร้อมด้วยนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ นายอำเภอศรีมหาโพธิ และเจ้าหน้าที่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 100 ซึ่งมีพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ เข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน.
ภาพข่าว: ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดบริจาคโลหิตครั้งที่ 100