วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีมอบเหรียญและสวมหมวกเชฟให้กับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

04 Mar 2020

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีมอบเหรียญและสวมหมวกเชฟให้กับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีมอบเหรียญและสวมหมวกเชฟให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหารจาก สถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนการโรงแรมโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ และผู้บริหารวิทยาลัย ร่วมในพิธี เมื่อเร็ว ๆ นี้

พิธีมอบเหรียญและสวมหมวกเชฟ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่วิทยาลัยดุสิตธานี จัดให้มีการฉลองร่วมกันระหว่างคณาจารย์และบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติทั้ง 2 สาขา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ได้รับการรับรองจากโรงเรียนการโรงแรมโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรปริญญาร่วมระหว่างสถาบัน เลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี) โดยถือเป็นพิธีที่บัณฑิตทุกคนตั้งตารอ เพราะบ่งบอกถึงความสำเร็จอีกขั้นและพร้อมที่จะเข้าสู่ชีวิตการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแท้จริง โดยในปีการศึกษานี้วิทยาลัยดุสิตธานี ได้ผลิตบัณฑิตทั้งในหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรไทย รวมไปถึงมหาบัณฑิตเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่า 750 คน

ดังปณิธานทั้งตั้งไว้ วิทยาลัยดุสิตธานี จะยังคงมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทุกคน ให้มีความรู้ความสามารถ และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยค้นคว้า และการศึกษา เพื่อความรอบรู้ในการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐานสากลต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 721 7811 - 3  อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีมอบเหรียญและสวมหมวกเชฟให้กับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีมอบเหรียญและสวมหมวกเชฟให้กับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ วิทยาลัยดุสิตธานี จัดพิธีมอบเหรียญและสวมหมวกเชฟให้กับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ที่ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ