ภาพข่าว: LH Bank มอบสินไหมทดแทนให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โคราช

04 Mar 2020

นายนพคุณ ทอดสนิท ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)           (ที่ 3 จากขวา) และนางจรัญญา พรรณเชษฐ์ Head of A&H Claims Accident & Health Claims (ที่ 2 จากขวา) บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 กับธนาคาร จากเหตุการณ์ที่โคราช จำนวน 2 ราย โดยมีญาติผู้เสียชีวิตเป็นผู้แทนในการรับมอบ ได้แก่

ภาพข่าว: LH Bank มอบสินไหมทดแทนให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่โคราช
  • มอบสินไหมทดแทนจากเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 จำนวนเงิน 125,930 บาท ให้แก่ นายคำมาก นวลรักษา และ นางสมคิด นวลรักษา ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบิดาและมารดา ของนางสาวปภัชญา นวลรักษา  ผู้เสียชีวิต
  • มอบสินไหมทดแทนจากเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต 1 จำนวนเงิน 125,930 บาท ให้แก่นายพงศ์ศิษฎ์ ลิมป์รัชตามร และ นางสาว ศศิธร ลิมป์รัชตามร ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็นพี่ชายและน้องสาวของนายสุริยะ ลิมป์รัชตามร ผู้เสียชีวิต ณ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สาขาเทอร์มินอล 21 โคราช เมื่อเร็วๆนี้ธนาคารขอร่วมแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับญาติผู้เสียชีวิตในครั้งนี้