ชับบ์สามัคคีประกันภัย ส่งเสริมให้เยาวชนไทยลดใช้พลาสติก

23 Nov 2020

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ("ชับบ์") สานต่อโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาค Regional Day of Service ภายใต้กิจกรรม Education @ Heart ในการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบจากขยะพลาสติกแก่พนักงานของบริษัท นักเรียนในระดับชั้น ม 1- ม 3 ในเครือข่ายของมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทั่วประเทศ รวมถึงบุคคลทั่วไป

ชับบ์สามัคคีประกันภัย ส่งเสริมให้เยาวชนไทยลดใช้พลาสติก

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสังคม โดยจิตอาสาของชับบ์ จำนวน 100 คน และนักเรียน ม1-ม3 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม โรงเรียนภัทรญาณวิทยา และโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมทำกิจกรรมที่ที่ศูนย์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจิตอาสาทุกท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ความเข้าใจเรื่องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การนำขยะมาสร้างประโยชน์ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยภายในงานได้มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเวิร์คช็อป upcycling โดยนำขวดพลาสติกเก่ามาทำเป็นกล่องดินสอใหม่ให้น้อง ต่อจากนั้นจิตอาสาทุกท่านได้นำถุงผ้าเก่ามาทำถุงผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจากกากมะพร้าว และสุดท้ายทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ในปีนี้ชับบ์ได้เข้าร่วมกับโครงการ "วน" ซึ่งเป็นโครงการที่นำถุงพลาสติกและฟิล์มพลาสติกที่สะอาดมาผลิตซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่ และโครงการ" Less Plastic" ที่นำขวดพลาสติกใส (PET) ที่ใช้แล้ว มาทำการรีไซเคิลเป็นชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ โดยทางบริษัทได้เชิญชวนให้พนักงานนำพลาสติกที่ใช้แล้วมาบริจาค เพื่อรวบรวมส่งต่อให้ทั้งสองโครงการดังกล่าวนำไปใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

นายแอนดรูว์ นิสเบ็ท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า " ในปีนี้ เรายังคงส่งเสริมและให้ความสำคัญด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นเรื่องการตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่างๆ จากขยะพลาสติก โดยชับบ์ได้จัดกิจกรรมพิเศษให้กับเด็กนักเรียน 1 วัน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสออกมาเรียนรู้จากกิจกรรมภายนอกโรงเรียน ร่วมกับพี่ๆจากชับบ์ ซึ่งได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรมตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ชับบ์ยังมีความประสงค์จะขยายกิจกรรมการลดใช้พลาสติก โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในชุมชน ให้กับนักเรียนในเครือข่ายทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ทั้งหมด เนื่องจากยังมีนักเรียนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชับบ์ในวันนี้ ชับบ์ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการประกวดวาดภาพระบายสีชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ "ธรรมชาติในฝันจากชุมชนของฉัน" โดยเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนในเครือข่ายทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ให้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีน้องๆ จากโรงเรียนทั่วประเทศได้สนใจส่งรูปวาดเข้าประกวดกว่า 200 ภาพ ผมรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นผลงานศิลปะของเด็กๆที่สะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเป็นอย่างดี"

การประกวดวาดภาพนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมประจำปี ในโครงการ ชับบ์พร้อมใจลดใช้พลาสติก โดยทางคณะกรรมการได้ตัดสินภาพที่ชนะเพื่อเข้ารับรางวัลทั้งหมด 20 ภาพ และน้องๆผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 20 ทุน และยังมีรางวัลพิเศษ อีก 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นภาพขวัญใจตัวแทนและนายหน้า โดยชับบ์จะมอบรางวัลนี้ให้แก่น้องๆ เพื่อเป็นทุนในการศึกษา รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 105,000 บาท

ชับบ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้ จะไม่เพียงแต่สร้างความรู้ความตระหนักในการลดปริมาณขยะ การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กนักเรียนในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนอีกด้วย "