ภาพข่าว: บตท. ร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกผลิตผ้าไตรจีวร

23 Dec 2019
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ #บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) #รัฐวิสาหกิจ สังกัด #กระทรวงการคลัง พร้อมคณะทำงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม "FinGreen" เพื่อรับบริจาคขวดพลาสติกจากผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง บตท. เพื่อนำขวดน้ำ #พลาสติก มอบให้แก่วัดจากแดง จ. สมุทรปราการ นำไปผลิตจีวรภายใต้โครงการ "จีวรรีไซเคิล" โดยขวดพลาสติกที่นำไปบริจาคจะถูกนำไปผลิตเป็นผ้าจีวรที่มีส่วนผสมของพลาสติกและเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งจีวร 1 ผืน จะใช้ขวดพลาสติกทั้งหมด 15 ขวด นับเป็นโครงการเพื่อ #รักษาสิ่งแวดล้อม และรณรงค์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการลดใช้ขยะพลาสติก จัดขึ้น ณ สำนักงาน บตท. ชั้น 21 อาคารเอไอเอแคปปิตอลเซ็นเตอร์
ภาพข่าว: บตท. ร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกผลิตผ้าไตรจีวร