ภาพข่าว: บตท. ร่วมแสดงความยินดี ธพว. ก้าวสู่ปีที่ 18

20 Dec 2019
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บตท. เข้าร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ธพว.) ก้าวเข้าสู่ปีที่ 18 พร้อมมอบเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์และการกุศล ณ อาคาร SME Bank
ภาพข่าว: บตท. ร่วมแสดงความยินดี ธพว. ก้าวสู่ปีที่ 18