สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ฝึกอาชีพสู้ภัย COVID-19

19 Jun 2020

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เปิดฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน สาขาการทำขนมไทยและสาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ภายใต้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 อย่างเข้มข้น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ฝึกอาชีพสู้ภัย COVID-19

นายธวัชชัย ไชยรินทร์ ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เปิดการฝึกอบรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน สาขาการทำขนมไทยและสาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถารณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ภายใต้มาตรการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID -19)อย่างเข้มข้นโดยมีการคัดกรองผู้เข้ารับการฝึก ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ให้มีการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย จัดระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อความปลอดภับของผู้เข้ารับการฝึก