จังหวัดสุรินทร์เปลี่ยนแม่บ้านธรรมดาเป็นแม่บ้านมืออาชีพหวังสร้างรอยยิ้มให้นักท่องเที่ยวโฮมเสตย์

06 Aug 2020

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นางพัฒนา พันธุฟัก) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(นายสุทธิพงษ์ โกศลวิริยะกิจ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการฝึกอบรมสาขาแม่บ้านมืออาชีพ ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง แก่แรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ กลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ หมู่บ้านช้างบ้านตาทิตย์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์    

จังหวัดสุรินทร์เปลี่ยนแม่บ้านธรรมดาเป็นแม่บ้านมืออาชีพหวังสร้างรอยยิ้มให้นักท่องเที่ยวโฮมเสตย์

นายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ เพื่อหวังยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มแม่บ้านที่ทำงานในบ้านพักโฮมสเตย์ หมู่บ้านช้างในพื้นที่ตำบลกระโพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนเกิดความผู้พันธ์และมีการบอกต่อกันไปซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุรินทร์