ฟิทช์ปรับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศของบริษัทฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) เป็นลบ; คงอันดับเครดิต

27 Apr 2020

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) หรือ FNS เป็นแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ จาก แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพและคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของ FNS ที่ 'BBB-(tha)’ และคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F3(tha)’  

การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของฟิทช์สะท้อนถึงความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานซึ่งเป็นผลมาจาก การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสที่กระจายไปในวงกว้าง นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงแรงกดดันต่อผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรเนื่องจากความไม่แน่นอนของรายได้จากธุรกิจวาณิชธนกิจอันเป็นผลมาจากภาวะตลาดหุ้นที่ซบเซาและส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทร่วมที่ลดลง

การคงอันดับเครดิตภายในประเทศสะท้อนมุมมองของฟิทช์ว่า FNS ยังคงมีเงินทุนที่เพียงพอที่จะรองรับความผันผวนที่รุนแรงและฉับพลันที่อาจเกิดจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตภายในประเทศของ FNS สะท้อนถึงเครือข่ายทางธุรกิจที่ค่อนข้างจำกัด  กำไรที่ผันผวน และฐานะเงินทุนและสภาพคล่องที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

อีกทั้งอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงคาดการณ์ของฟิทช์ว่าผลการดำเนินงานจะยังยังอ่อนแอต่อเนื่องในปี 2563 เนื่องจากอาจเกิดความล่าช้าในการนำบริษัทเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ตามแผนงานที่วางไว้  และส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงจากเงินลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัทลูกของ FNS ในสัดส่วน 29.29%

อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่ากระแสเงินสดรับที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพจากธุรกิจให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและโรงงาน สินทรัพย์สภาพคล่อง และฐานะเงินทุน (equity) ที่แข็งแกร่งของบริษัทน่าจะช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นด้านการเงินในระดับหนึ่ง ในระยะปานกลาง การจำหน่ายสิทธิการเช่าช่วงในอสังหาริมทรัพย์และเงินลงทุนในหุ้นนอกตลาดน่าจะช่วยให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่สูงขึ้น

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้กิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตมีโอกาสน้อยเนื่องจากบริษัทกำลังเผชิญกับความท้าทายจากสภาวะแวดล้อมในการดำเนินงานและผลการประกอบการของบริษัทที่มีอัตรากำไรต่ำ

ฟิทช์อาจปรับแนวโน้มอันดับเครดิตกลับมาเป็น 'มีเสถียรภาพ’ หากกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทยังคงแข็งแกร่งแม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส อีกทั้งยังสามารถรักษาฐานะเงินทุนและสภาพคล่องในระดับที่ทรงตัวต่อเนื่อง

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้กิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบได้สะท้อนถึงโอกาสในการปรับตัวแย่ลงของผลประกอบการในระยะสั้น ทั้งจากธุรกิจหลักของบริษัทและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม  ฟิทช์อาจทำการปรับลดอันดับเครดิตหากมีสัญญาณการปรับตัวลดลงของผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทปรับตัวแย่ลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอัตราส่วนทางการเงินด้านหนี้สิน

การดำเนินงานที่ต่างจากแผนการชำระหนี้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเกิดจากการที่บริษัทมีระดับการยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น ผลการดำเนินงานที่ขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญทั้งจากการดำเนินงานหลักและจากบริษัทลูกหรือบริษัทร่วม หรือสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการปรับตัวลดลงของความเชื่อมั่นของเจ้าหนี้ต่อบริษัท อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit