“สสจ.นครพนม” นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วม จว.เคลื่อนที่ฯ รร.ชุมชนประสานมิตร อ.นาหว้า

14 Aug 2020

นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายประหยัด รูปคม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ปฏิบัติราชการนำโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดนครพนม ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ให้สุขศึกษา บริการทันตกรรมและแพทย์แผนไทย ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรพาการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓” โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมร่วมนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และการประกาศเจตนารมณ์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ณ โรงเรียนชุมชนประสานมิตร บ้านนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

“สสจ.นครพนม” นำหน่วยแพทย์ พอ.สว. ร่วม จว.เคลื่อนที่ฯ รร.ชุมชนประสานมิตร อ.นาหว้า