34 บริษัท 37 รางวัล จากเวที PM Export Award 2020 รางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดของผู้ส่งออกไทย

15 Sep 2020

รางวัล PM Export Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของประเทศ ซึ่งนับจากปี 2535 ที่ได้เริ่มดำเนินการ ถึงปี 2563 มีผู้ได้รับรางวัลแล้ว 638 บริษัท 745 รางวัล โดยปีนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินตามขนาดของประเภทธุรกิจและตามเกณฑ์ที่กำหนด จากผู้สมัครทั่วประเทศ 672 บริษัท มีผู้ประกอบการเข้ารับรางวัลรวม 37 รางวัลจาก 34 บริษัท ประกอบด้วย

34 บริษัท 37 รางวัล จากเวที PM Export Award 2020 รางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดของผู้ส่งออกไทย
 1. รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) จำนวน 9 รางวัล ได้แก่
  1. บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
  2. บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
  3. บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
  4. บริษัท ทีมพลาส เคมิคอล จำกัด
  5. บริษัท เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จำกัด
  6. บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด
  7. บริษัท พิมพ์พิจิตร จำกัด
  8. บริษัท ธนบดี เดคอร์ เซรามิก จำกัด
  9. บริษัท ครูยุ คอจเทจ จำกัด
 2. รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
  1. บริษัท เค เฟรช จำกัด
  2. บริษัท แพค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  3. บริษัท โนวาเทค เฮลธ์แคร์ จำกัด
 3. รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) จำนวน 7 รางวัล ได้แก่
  1. บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
  2. บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
  3. บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท ดีเอฟที (ประเทศไทย) จำกัด
  5. บริษัท ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ จำกัด
  6. บริษัท แอคทีฟพลัส บลู จำกัด
  7. บริษัท มีความสุขทุกวัน จำกัด
 4. รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) จำนวน 7 รางวัล ได้แก่
  1. หจก. บุญชูเจริญกิจ
  2. บรีซ่า ดี
  3. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
  4. บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
  5. บริษัท โรงสีศรีแสงดาว จำกัด
  6. บริษัท ฟาร์มกรุ๊ป จำกัด
  7. บริษัท ดีพาร์ทเม้นท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด
 5. รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) จำนวน 5 รางวัล
  1. สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ ได้แก่
   1. บริษัท พันธวณิช จำกัด
   2. บริษัท พรอมท์นาว จำกัด
  2. สาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ได้แก่
   1. บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด
   2. บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด
  3. สาขาโลจิสติกส์การค้า ได้แก่
   1. บริษัท วี คาร์โก จำกัด
 6. รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณท์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
  1. บริษัท สยามวรดา 59 จำกัด
  2. บริษัท นาราสมุทร จำกัด
 7. รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
  1. บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด
  2. บริษัท บรันช์ไทม์ จำกัด
  3. บริษัท โทฟุซัง จำกัด
  4. บริษัท โมเน่ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด