FPI คว้ารางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2566 (Prime Minister's Export Award 2023)

29 Nov 2023

บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ หรือ FPI ผู้ผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ รับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2566 (Prime Minister's Export Award 2023) โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม Best Exporter ให้แก่ นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประเภทรางวัลธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม (Best BCG Exporter) ให้แก่นายณพวิทย์ ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ALP FPI PARTS PRIVATE LIMITED ประเทศอินเดีย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้

FPI คว้ารางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2566 (Prime Minister's Export Award 2023)

สำหรับ Prime Minister's Export Award 2023 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด "Better Vision Brighter Future: เปิดมุมมองใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต อย่างเต็มภาคภูมิ" ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับสูงสุดของประเทศ ที่มอบให้ผู้ประกอบการ ที่มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี และมีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้ามาสู่ภาคบริการมากขึ้น โดยนำแนวคิดเรื่องนวัตกรรมและการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG) มาเพิ่มเป็นน้ำหนักคะแนนของเกณฑ์การตัดสินแต่ละสาขารางวัล ซึ่งประเด็นเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศ"