เด็กบัญชี SPU รวมพลังจิตอาสา ทำบุญและร่วมทำความสะอาด วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

22 Nov 2021

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์ภูดิท ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะนักศึกษาบัญชีดิจิทัล SPU รวมพลังจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ลงพี้นที่เก็บกวาดขยะมูลฝอย และเศษกระทงต่างๆ ทำความสะอาด บริเวณภายในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร จากการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 พร้อมทั้งได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความสุขและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาคณะบัญชี เป็นผู้มีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละ มีความสมัครสมานสามัคคี และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสา

เด็กบัญชี SPU รวมพลังจิตอาสา ทำบุญและร่วมทำความสะอาด วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน