ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบัญชี | newswit

รวมพลังจิตอาสา! คณะบัญชี ม.ศรีปทุม
รวมพลังจิตอาสา! คณะบัญชี ม.ศรีปทุม
ร่วมบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของ มูลนิธิกระจกเงา – 23 May
ข่าวดี! สำหรับครูอาจารย์ อาชีวศึกษา
ข่าวดี! สำหรับครูอาจารย์ อาชีวศึกษา
คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์ ฟรี! หัวข้อ การใช้ AI เพื่อเพิ่มเทคนิคสื่อการสอน วันเสาร์ที่ 18 พ.ค. 15 May
บัญชี ม.ศรีปทุม อัปสกิล! นักศึกษาบัญชี
บัญชี ม.ศรีปทุม อัปสกิล! นักศึกษาบัญชี
ปริญญาเอก ใช้ AI วิจัยบัญชี – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองเอก วรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 30 Apr
บัญชี SPU ล้ำสมัย! เรียนรู้ผ่าน
บัญชี SPU ล้ำสมัย! เรียนรู้ผ่าน
Board Game Cash UP กับตัวจริง ประสบการณ์จริง – คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 21 Mar
สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ : รุ่นพี่บัญชี
สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ : รุ่นพี่บัญชี
SPU คนเก่ง พี่โย โยษิตา สุคำ แชร์เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ – ทำไมต้องเรียนคณะบัญชี SPU ?"พี่เลือกเรียนสาขานี้ 13 Mar
นักศึกษาปริญญาโท-เอก บัญชี ม.ศรีปทุม
นักศึกษาปริญญาโท-เอก บัญชี ม.ศรีปทุม
อัพเกรดทักษะ AI for Research ลุยงานวิจัยยุคใหม่ – ดร.วรสรวง ดวงจินดา กล่าวว่า "ปัจจุบัน AI มีบทบาทสำคัญในหลากหลาย 12 Mar
DEK บัญชีดิจิทัล SPU เรียนรู้
DEK บัญชีดิจิทัล SPU เรียนรู้
การใช้ AI ในการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน – 07 Mar
TEAM SPU โชว์พลังสร้างสรรค์ คว้ารางวัลประกวดสร้างไอเดีย
TEAM SPU โชว์พลังสร้างสรรค์ คว้ารางวัลประกวดสร้างไอเดีย
ยุวชนอาสาสู่การสร้างพลังสร้างสรรค์(Soft Power)ไทย พร้อมรับงบประมาณสนับสนุน 4.5 แสน – ทั้งนี้ 04 Jan
ACC SPU จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา
ACC SPU จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา
รุ่นที่ 43 และ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบัญชี ปีการศึกษา 2565 เตรียมพร้อมสู่นักบัญชีดิจิทัลมืออาชีพ – 21 Dec
อธิการบดี SPU เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
อธิการบดี SPU เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน
คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ก้าวสู่ยุคนักบัญชีดิจิทัล พร้อมการันตี เรียนบัญชีจบไปมีงานทำ100% – ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ 06 Dec
ฉลองครบรอบ 34ปี คณะบัญชี SPU เปิดเวทีแข่งขันตอบปัญหาการตรวจสอบภายใน
ฉลองครบรอบ 34ปี คณะบัญชี SPU เปิดเวทีแข่งขันตอบปัญหาการตรวจสอบภายใน
ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.) ครั้งที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สุดเจ๋ง! คว้าถ้วยพระราชทานฯไปครอง – ทั้งนี้ ผลการแข่งขันฯ 06 Dec
บัญชี SPU MOU ร่วมกับ ภาคเอกชนและสถาบันอาชีวศึกษา
บัญชี SPU MOU ร่วมกับ ภาคเอกชนและสถาบันอาชีวศึกษา
สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาคณาจารย์ และนักศึกษา – 06 Dec
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
จัดแข่งขันตอบปัญหาทางการบัญชี UTCC Accounting Competition 2023 – 30 Nov
DEK บัญชี SPU จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม
DEK บัญชี SPU จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม
เก็บขยะหลังเทศกาลลอยกระทง วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน – 28 Nov
SE & ACC SPU จับมือ ผู้ประกอบการรัฐ-เอกชน
SE & ACC SPU จับมือ ผู้ประกอบการรัฐ-เอกชน
จัด SPU ACC BOOT CAMP เปิดเวทีนำเสนอผลงาน การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มุ่งเรียนรู้ลงมือปฎิบัติจริง 23 Nov
คณะบัญชี SPU จัดถ่ายทอดความรู้
คณะบัญชี SPU จัดถ่ายทอดความรู้
The Professional Accountant เปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบัญชี เส้นทางนักบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง – 26 Oct
บัญชีดิจิทัล SPU เรียนกับตัวจริง
บัญชีดิจิทัล SPU เรียนกับตัวจริง
ประสบการณ์จริง The Professional Accountant หัวข้อ เส้นทางสู่การทำงาน BIG 4 – #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม 11 Oct
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
The Professional Accountant นักบัญชี กับการวางแผนภาษีของธุรกิจ – 09 Oct
เพิ่มศักยภาพ! DEK บัญชี SPU เรียนกับตัวจริง
เพิ่มศักยภาพ! DEK บัญชี SPU เรียนกับตัวจริง
ประสบการณ์จริง อบรมเชิงปฏิบัติการ Excel ขั้นสูงเพื่องานบัญชี – 09 Oct
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
The Professional Accountant เส้นทางการเป็น CFO บริษัทมหาชน – 06 Oct
คณะบัญชี SPU ร่วมแสดงความยินดีกับ
คณะบัญชี SPU ร่วมแสดงความยินดีกับ
นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ. 2566 - 2569 คนใหม่ – 04 Oct
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ จับมือ
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ จับมือ
คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ SPU BOOT CAMP: การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ – 02 Oct
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
The Professional Accountant เคล็ดลับนักบัญชีสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์ – 02 Oct
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
The Professional Accountant CPIAT บทบาทผู้ตรวจสอบภายใน – 28 Sep
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
The Professional Accountant เส้นทางนักการเงินและการลงทุน – 27 Sep
ACC SPU จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์
ACC SPU จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์
นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566 สืบสานประเพณีไทย – #ACC SPU #SripatumUniversity #SPU 12 Sep
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
นักออกแบบและวางระบบบัญชี – 05 Sep
ACC SPU ร่วมกับ TPQI จัดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ACC SPU ร่วมกับ TPQI จัดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย และอาชีพผู้ปฏิบัติงานบัญชี ระดับ 3 สำหรับนักศึกษาคณะบัญชี – 24 Aug