ข่าวประชาสัมพันธ์คณะบัญชี | newswit

คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
The Professional Accountant เคล็ดลับนักบัญชีสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์ – 11:59
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
The Professional Accountant CPIAT บทบาทผู้ตรวจสอบภายใน – 28 Sep
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
The Professional Accountant เส้นทางนักการเงินและการลงทุน – 27 Sep
ACC SPU จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์
ACC SPU จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีไหว้ครูฝากตัวเป็นศิษย์
นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2566 สืบสานประเพณีไทย – #ACC SPU #SripatumUniversity #SPU 12 Sep
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
คณะบัญชี SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
นักออกแบบและวางระบบบัญชี – 05 Sep
ACC SPU ร่วมกับ TPQI จัดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
ACC SPU ร่วมกับ TPQI จัดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพการเงินและประกันภัย และอาชีพผู้ปฏิบัติงานบัญชี ระดับ 3 สำหรับนักศึกษาคณะบัญชี – 24 Aug
คณะบัญชี SPU อบรม ภาษีธุรกิจออนไลน์
คณะบัญชี SPU อบรม ภาษีธุรกิจออนไลน์
สินทรัพย์ดิจิทัล และการวางแผนภาษีเพื่อเพิ่มกำไร เพื่อพัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล – 24 Aug
การันตรีคุณภาพ! ศูนย์ S-PAC SPU
การันตรีคุณภาพ! ศูนย์ S-PAC SPU
นำเสนอผลงานและมอบวุฒิบัตร DEK บัญชีดิจิทัลคุณภาพ รุ่นที่ 21-23 – 07 Aug
DEK บัญชี SPU คว้า 2 รางวัล ประกวดสุนทรพจน์
DEK บัญชี SPU คว้า 2 รางวัล ประกวดสุนทรพจน์
และเขียนเรียงความ ครั้งที่ 10 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี – 26 Jul
DEK บัญชี SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้จากมืออาชีพ
DEK บัญชี SPU เปิดประสบการณ์เรียนรู้จากมืออาชีพ
การตรวจสอบภายในกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร – 12 Jul
คณะบัญชี SPU ร่วมกับ กรมสรรพากร
คณะบัญชี SPU ร่วมกับ กรมสรรพากร
จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ RD go Campus มุ่งยกระดับความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรฯ สำหรับนักศึกษา – 05 Jul
คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ปิ๊งไอเดีย!
คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ปิ๊งไอเดีย!
รับน้องสร้างสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่ นำ FRESHY '66 ลุยทำกิจกรรม ACC FIN & FUN สวนสยาม – 03 Jul
ม.ศรีปทุม ชลบุรี จับมือ หอการค้าระยอง
ม.ศรีปทุม ชลบุรี จับมือ หอการค้าระยอง
MOU มุ่งพัฒนาทักษะและความชำนาญทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษา – 15 Jun
ไทยเครดิต เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการรายย่อย
ไทยเครดิต เสริมแกร่ง ผู้ประกอบการรายย่อย
มนุษย์เงินเดือน กับหลักสูตรการเงินใหม่ทันสมัย – ทั้งนี้ธนาคารฯ 01 Jun
คณะบัญชี ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ
คณะบัญชี ม.หอการค้าไทย ร่วมกับ
กรมสรรพากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ RD go Campus ประจำปี 2566 – 30 May
ไทยเครดิต พัฒนา 2 หลักสูตรความรู้ด้านการเงินเชิงลึก
ไทยเครดิต พัฒนา 2 หลักสูตรความรู้ด้านการเงินเชิงลึก
เสริมความแกร่ง และยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน – มร. รอยย์ ออกุสตินัส กุนารา 18 May
พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะบัญชี
พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาคณะบัญชี
ม.ศรีปทุม ผ่านกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม ชุมชน – จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยัง ณ อาคารรับรอง 20 Apr
ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 4 คณะ เรียนรู้
ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง 4 คณะ เรียนรู้
The New Gen:Opportunities and Challenges in Crypto,NFT&Defi @2023 – 04 Apr
ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท บิทคับ
ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท บิทคับ
แล็บส์ จำกัด MOU มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มุ่งการเรียนรู้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล – โดยมี ผศ.ดร.วิรัช 03 Apr
บริการวิชาการ! ทีมคณาจารย์คณะบัญชี
บริการวิชาการ! ทีมคณาจารย์คณะบัญชี
SPU ถ่ายทอดความรู้ ออนไลน์IT กับนักบัญชีในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษา AMCOL – 23 Feb
ม.หอการค้าไทย ลงนามความมือผลักดันคณะบัญชี
ม.หอการค้าไทย ลงนามความมือผลักดันคณะบัญชี
ดิจิทัล – ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการสมาชิกของหอการค้า 08 Feb
คณะบัญชี SPU ฉลอง 53 ปีศรีปทุม
คณะบัญชี SPU ฉลอง 53 ปีศรีปทุม
จัดเสวนา ทิศทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล และเคล็ด(ไม่)ลับ...รับมือภาษียุคดิจิทัล 2566 – 03 Feb
คณะบัญชี SPU นำทีมคณาจารย์ถ่ายทอดความรู้
คณะบัญชี SPU นำทีมคณาจารย์ถ่ายทอดความรู้
IT กับนักบัญชีในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง – 31 Jan
ครบรอบ 53 ปี ม.ศรีปทุม! คณะบัญชี
ครบรอบ 53 ปี ม.ศรีปทุม! คณะบัญชี
จัดอบรมเสวนา ทิศทางวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัล และ เสวนา เคล็ด (ไม่) ลับ... รับมือภาษียุคดิจิทัล 2566 ฟรี! – 26 Jan
ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์
ม.ศรีปทุม จับมือ บริษัท โฟลว์แอคเคาท์
จำกัด MOU มุ่งพัฒนาการเรียนการสอน โปรแกรมบัญชีออนไลน์ สำหรับนักศึกษาบัญชียุคใหม่ – ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ 05 Jan
คณะบัญชี ม.หอการค้าไทย ประกาศรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี
คณะบัญชี ม.หอการค้าไทย ประกาศรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านการบัญชี
UTCC Accounting Competition 2022 – และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านจากทุกสถาบัน ในการนี้ 06 Dec
อาสาทำความดี! นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม
อาสาทำความดี! นศ.คณะบัญชี ม.ศรีปทุม
ร่วมกับ สำนักงานเขตบางเขน ทำความสะอาดและเก็บขยะกระทง บริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน – นอกจากนี้ 10 Nov
ม.หอการค้าไทย UTCC เชิญชวนเข้าร่วมตอบปัญหาทางการบัญชี
ม.หอการค้าไทย UTCC เชิญชวนเข้าร่วมตอบปัญหาทางการบัญชี
Accounting Competition 2022 – ? ชิงโล่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และทุนการศึกษา? 02 Nov