ฉลองครบรอบ 34ปี คณะบัญชี SPU เปิดเวทีแข่งขันตอบปัญหาการตรวจสอบภายใน ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.) ครั้งที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สุดเจ๋ง! คว้าถ้วยพระราชทานฯไปครอง

06 Dec 2023

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขันตอบปัญหาการตรวจสอบภายใน ระดับอาชีวศึกษา" หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 34 ปีแห่งการก่อตั้งคณะบัญชี SPU พร้อมทั้งเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชี ซึ่งมีนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก โดยมี ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

ฉลองครบรอบ 34ปี คณะบัญชี SPU เปิดเวทีแข่งขันตอบปัญหาการตรวจสอบภายใน ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.) ครั้งที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สุดเจ๋ง! คว้าถ้วยพระราชทานฯไปครอง

ทั้งนี้ ผลการแข่งขันฯ ปรากฎว่า ทีมนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 5 รางวัล ได้แก่ วิทยาลัยพณิชยการบางนา, วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท

จัดโดยความร่วมมือระหว่างคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด, บริษัท พีพี อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด, สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทย และสมาคมนักบัญชีไทย

ฉลองครบรอบ 34ปี คณะบัญชี SPU เปิดเวทีแข่งขันตอบปัญหาการตรวจสอบภายใน ระดับอาชีวศึกษา(ปวส.) ครั้งที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สุดเจ๋ง! คว้าถ้วยพระราชทานฯไปครอง