อำพลฟูดส์ บริจาคเงิน 5 แสนบาท สนับสนุนการสร้างสะพานเชื่อมอาคาร โรงเรียนสายธรรมจันทร์

03 Nov 2021

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณแม่จรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการ บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด พร้อมด้วย ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดงุพร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหาร ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5 แสนบาท สนับสนุนการสร้างสะพานเชื่อมอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จังหวัดราชบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน ให้แก่ นักเรียน และคณาจารย์ โดยมี นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ และ พลเรือตรี ไพฑูรย์ ปัญญสิน ประธานมูลนิธิสายธรรมจันทร์ เป็นผู้รับมอบ

อำพลฟูดส์ บริจาคเงิน 5 แสนบาท สนับสนุนการสร้างสะพานเชื่อมอาคาร โรงเรียนสายธรรมจันทร์

ตลอดการดำเนินงานของ อำพลฟูดส์ ได้ให้การสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการกล่องวิเศษ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งประกอบธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านการสร้างความมั่นคงทางการศึกษาให้กับเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญที่เราเน้นย้ำเสมอมา

อำพลฟูดส์ บริจาคเงิน 5 แสนบาท สนับสนุนการสร้างสะพานเชื่อมอาคาร โรงเรียนสายธรรมจันทร์