จบอนุบาลแล้วไปไหน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

09 Dec 2021

จบอนุบาลแล้วไปไหน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

จบอนุบาลแล้วไปไหน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) เปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) เจ้าของเอกลักษณ์โรงเรียนแห่งความสุข สนุกกับการเรียนรู้ ของชาวธนบุรี เปิดรั้วรับน้อง ๆ อนุบาลเข้าสู่ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2565 รับจำนวนจำกัด เพียง 100 คนเท่านั้น หมดเขตยื่นใบสมัคร 26 ธันวาคมนี้ 

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

  1. จำนวนนักเรียนที่รับ 3 ห้องเรียน รวม 100 คน ประกอบด้วย ห้องเรียนทั่วไป 2 ห้อง จำนวน 70 คน ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IPS)1 ห้อง จำนวน 30 คน
  2. คุณสมบัติของผู้สมัคร เด็กชายหรือเด็กหญิง ซึ่งเกิดระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 หรือ กำลังหรือผ่านการเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 หรือชั้นสูงสุดของระดับชั้นอนุบาล
  3. การวัดความพร้อม ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียนในวันยื่นใบสมัคร และทดสอบความพร้อมด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนด อาทิ ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ ด้านเชาว์ปัญญาและด้านภาษาอังกฤษ
  4. กำหนดการรับสมัคร
  • จำหน่ายคู่มือพร้อมใบสมัคร วันนี้ - 26 ธ.ค. 64
  • ยื่นใบสมัครพร้อมสัมภาษณ์ (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น) ระหว่างวันที่ 11 - 26 ธ.ค. 64
  • กำหนดการสอบความพร้อมด้านต่าง ๆ วันที่ 9 ม.ค. 65
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 21 ม.ค. 65
  • มอบตัว วันที่ 30 ม.ค. 65

ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ http://school.bsru.ac.th  ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 26 ธันวาคมนี้ หรือ โทร. 098-335-8326