'CV' เฮ! ผ่านคุณสมบัติ โรงไฟฟ้าชุมชน 2 โครงการ กำลังผลิตรวม 9.6 MW

13 Sep 2021

มีข่าวดีออกมาให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับ บมจ. โคลเวอร์ เพาเวอร์ หรือ CV ที่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ ด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) โดยผ่านคุณสมบัติเพิ่มจากเดิมอีก 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนคำเตย จ.นครพนม กำลังผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนนาทราย จ.อุดรธานี กำลังผลิตติดตั้ง 6.6 เมกะวัตต์ รวมเป็นโครงการที่ผ่านด้านเทคนิคทั้งหมด 6 โครงการ กำลังการผลิตรวมที่ผ่านด้านเทคนิคทั้งหมด 36 เมกะวัตต์ งานนี้ ผู้บริหาร CV 'เศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล' ยิ้มแก้มปริ คาดหวังการประกาศผลด้านราคาในปลายเดือนนี้ และด้วยประสบการณ์ด้านวิศวกรรมที่ผ่านมาจึงมั่นใจในด้านการทำต้นทุนโครงการได้ดี พร้อมเดินหน้าขยายงานต่อเนื่องด้วยศักยภาพและความพร้อม ด้านเทคโนโลยี แหล่งเงินทุน ที่สำคัญมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และเป็นผู้ให้บริการทางด้านวิศวกรรมครบวงจร ถือเป็นหุ้นพลังงานที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนแน่นอน…

'CV' เฮ! ผ่านคุณสมบัติ โรงไฟฟ้าชุมชน 2 โครงการ กำลังผลิตรวม 9.6 MW