EDL-Gen เตรียมเก็บเกี่ยวรายได้การขายไฟจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเพิ่มเติม เสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน

08 Sep 2021

EDL-Gen เตรียมเก็บเกี่ยวรายได้การขายไฟจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเพิ่มเติม เสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน รับกระแสเงินสดมั่นคงและเติบโตในอนาคต มั่นใจหุ้นกู้ชุดที่ 2/2564 จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนชาวไทย

EDL-Gen เตรียมเก็บเกี่ยวรายได้การขายไฟจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเพิ่มเติม เสริมความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน

'บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน)' หรือ EDL-Gen ส่องแผน 8 ปี (2564-2572) เตรียมทยอยรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เพิ่มเติมอีก 752 MW เสริมฐานความแข็งแกร่งด้านกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน รับดีมานต์ความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียนพุ่งตามการฟื้นตัวเศรษฐกิจหลังผ่านพ้นวิกฤติโควิด-19 คาดจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่เวียดนามอีก 992 MW ตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงิน มั่นใจหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนชาวไทย

คุณวันแสง วันนะวง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานสะอาดรายใหญ่ใน สปป.ลาว เปิดเผยว่า ทิศทางดำเนินงานในอีก 8 ปีต่อจากนี้ (2564-2572) บริษัทฯ เตรียมทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งคาดว่าภายในปี 2572 บริษัทฯจะมีโครงการโรงไฟฟ้าที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นจำนวนทั้งหมด 41 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 2,435 MW แบ่งเป็นโครงการที่ลงทุนเองจำนวน 17 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 974 MW และโครงการที่ร่วมทุนกับภาคเอกชน (IPP) จำนวน 24 โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 1,461 MW ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านการดำเนินงานของ EDL-Gen ทั้งในส่วนของรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่มีความมั่นคงและสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้น

ขณะที่การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ถูกวางแผนไว้ให้สอดคล้องกับแผนการระดมทุนที่ผ่านมาที่ครอบคลุมโครงการในอนาคตช่วงระยะประมาณ 10 ปี ของบริษัทฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนต่อจากนี้จะถูกเน้นอยู่ในส่วนดูแลบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าให้ดีที่สุด ทำให้งบประมาณด้านการลงทุนเฉลี่ยต่อปีนั้นไม่สูง อยู่ที่ประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 647 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงจาก Bloomberg เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2564 ที่ 32.36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์) ประกอบกับอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่อยู่ในระดับต่ำกว่า 2 เท่า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับอานิสงส์จากการดำเนินงานในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานน้ำของ สปป.ลาว ที่มีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าในระยะยาวให้แก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศไทยจำนวน 9,000 MW กัมพูชา 6,000 MW และเวียดนาม 5,000 MW ซึ่งในสัญญาการส่งออกไฟฟ้าระหว่าง EDL-Gen และต่างประเทศนั้นส่วนใหญ่อยู่ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแบบ take-or-pay หรือมีการการันตีรายได้ขั้นต่ำ ทำให้บริษัทฯมีรายได้ที่มั่นคงในระดับหนึ่ง และมีโอกาสเพิ่มพูนมากขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคหลังผ่านพ้นโควิด-19 ทำให้ความต้องการใช้พลังงานภายในภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้น รองรับการเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการของโลก ซึ่งล่าสุด EDL-Gen ได้เตรียมจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศเวียดนามมากถึง 992 MW เร็วๆ นี้

รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน EDL-Gen กล่าวว่า จากแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (2564-2572) รวมถึงแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ สปป.ลาว เช่น การเปิดโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมประเทศจีนในปลายปี 2564 ที่จะช่วยส่งเสริมรายได้จากการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขี้น และจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศ ถือเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนใน สปป.ลาว ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศคาดว่าจะขยายตัวเฉลี่ย 4% ต่อปี ขณะที่ความต้องการใช้พลังงานภายใน สปป.ลาว มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้ โครงการร่วมทุนของ EDL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ EDL-Gen ที่ร่วมมือกับ China Southern Power Grid (CSG) ในการลงทุนพัฒนาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในประเทศและเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ยังเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจจำหน่ายไฟฟ้าให้มีต้นทุนลดลง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความแข็งแกร่งในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในที่สุด

"เรามองว่าในระยะยาวต่อจากนี้ EDL-Gen จะเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ซึ่งจะเข้ามาช่วยเติมเต็มความเข้มแข็งของผลการดำเนินงานบริษัทฯ ทำให้กระแสเงินสดมั่นคงและเติบโตตามการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ๆ รวมถึง EBITDA ที่มีสัญญาณขยายตัวอย่างต่อเนื่อง" นายวันแสง กล่าว

นายกวิน เหตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ กล่าวว่า หุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 ของ EDL-Gen จำนวน 2 ชุด ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น มูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดไม่เกิน 2,500 ล้านบาท และสำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมทั้ง 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 3,700 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ครบกำหนดอายุไถ่ถอนในปี 2567 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน จะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ตั้งแต่วันที่ 20-22 กันยายนนี้

ทั้งนี้ EDL-Gen มีทิศทางการดำเนินงานที่สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยทยอยรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น และตั้งแต่ปีนี้คาดว่าผลการดำเนินงานจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากปรากฎการณ์ลานีญาซึ่งช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าให้สูงขึ้น ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าของ EDL-Gen มีความเสี่ยงต่ำจากสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้าระยะยาวให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ซึ่งจะส่งผลดีต่อกระแสเงินสดที่มีความมั่นคงและโอกาสการเติบโตที่ดีต่อไปอีกด้วย จึงมั่นใจว่าหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน