โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

06 Sep 2021

"มาเถอะ อยากดูแล"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โดยเปิดรับสมัคร... ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 30 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 150 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 จำนวน 30 คน

>>  ช่องทางการรับสมัคร... รับสมัครทางไปรษณีย์ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564

 >> รับสมัครด้วยตนเอง พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ ติดตามข่าวสารได้ที่.. เพจ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

เว็บไซต์  http://www.satit.up.ac.th/