ปธ.ชมรมแม่บ้านสา'สุข นครพนม มอบอาหารแช่แช็ง CP เสริมพลังใจให้บุคลากรการแพทย์

09 Sep 2021

นางพัชรินทร์ ฉลาดธัญญกิจ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดนครพนม และนางกุสุมา สุวรรณโมรา ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ พร้อมคณะ ปฏิบัติราชการออกพื้นที่มอบอาหารแช่แข็ง CP ให้บุคลากรสาธารณสุขอำเภอเมืองนครพนม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปธ.ชมรมแม่บ้านสา'สุข นครพนม มอบอาหารแช่แช็ง CP เสริมพลังใจให้บุคลากรการแพทย์