ซิโนเปค จัดการประชุมประสิทธิภาพการดำเนินงานปี 2564 มุ่งสร้างความก้าวหน้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและข้อได้เปรียบด้านคาร์บอนต่ำ

01 Apr 2022

บริษัทไชนา ปิโตรเลียม แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชัน (China Petroleum & Chemical Corporation) (HKG: 0386 หรือ "ซิโนเปค" (Sinopec) หรือ "บริษัท") เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปี 2564 ในวันที่ 28 มี.ค. ที่ปักกิ่งในรูปแบบการสัมมนาผ่านเว็บ ซึ่งมาตรฐานรายงานการเงินระหว่างประเทศระบุว่า มูลค่าการซื้อขายและรายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ ของซิโนเปคในปี 2564 อยู่ที่ระดับ 2.74 ล้านล้านหยวน (4.315 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยผลกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทแตะที่ระดับ 7.1975 หมื่นล้านหยวน (1.133 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 115.2% เมื่อเทียบรายปี และเป็นผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดของซิโนเปคในรอบทศวรรษที่ผ่านมา

ซิโนเปค จัดการประชุมประสิทธิภาพการดำเนินงานปี 2564 มุ่งสร้างความก้าวหน้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและข้อได้เปรียบด้านคาร์บอนต่ำ

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลมูลค่า 0.47 หยวนต่อหุ้นตลอดทั้งปี โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผล 80% ขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนของหุ้น A และหุ้น H อยู่ที่ 10.8% และ 14.3% ตามลำดับ โดยอิงตามราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในปี 2564

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และสภาพแวดล้อมมหภาคที่ซับซ้อน ซิโนเปคได้มุ่งเน้นที่การพัฒนาการผลิตและการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูง การพัฒนาเชิงเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การปฏิรูปการจัดการ การป้องกันความเสี่ยง และการควบคุมด้านอื่น ๆ ในปี 2564 เพื่อบรรลุจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งซึ่งสอดคล้องกับ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14" ของจีน ทั้งนี้ ภาพรวมภาคธุรกิจต่าง ๆ ของซิโนเปคมีการเติบโตในเชิงบวก โดยประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในด้าน

- การเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซในต้นสาย
- การขยายปริมาณการกลั่นและข้อได้เปรียบด้านการแข่งขัน
- การเพิ่มปริมาณการขายและการดำเนินงานของน้ำมันกลั่นอย่างต่อเนื่อง
- การดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อเป็นผู้นำโดยการสนับสนุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ขณะเดียวกัน ซิโนเปคยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยคณะกรรมการบริหารนั้นมีภูมิหลังการทำงานที่หลากหลายมากขึ้น และบริษัทก็กำลังตอบสนองต่อความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง ตลอดจนการลดมลพิษและการปล่อยคาร์บอน รวมถึงการสนับสนุนโอลิมปิกฤดูหนาวและพาราลิมปิกปักกิ่งในปี 2565

นายหม่า หยงเชิง (Ma Yongsheng) ประธานของซิโนเปคระบุว่า ซิโนเปคจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาข้อได้เปรียบทางการแข่งขันในการผสานรวมตลาด แบรนด์ เทคโนโลยี และความสามารถ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกด้านพลังงานสะอาดและเคมีภัณฑ์ ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับผู้ถือหุ้นและสังคม

"สำหรับอนาคต ซิโนเปคจะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโดยรวมอย่างแข็งขันและมุ่งมั่น โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาชั้นนำของโลกอย่างครอบคลุมและเพิ่มประสิทธิภาพแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 และเป้าหมายระยะยาวในปี 2578 อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน" นายหม่ากล่าว

ซิโนเปคได้กำหนดเป้าหมายสำคัญ 5 ประการในการใช้กลยุทธ์การพัฒนาใหม่และมุ่งมั่นที่จะ

- ปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ: ซิโนเปคจะส่งเสริมการบูรณาการการควบคุมความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อควบคุมความเสี่ยงในแง่ของความปลอดภัย การปกป้องสิ่งแวดล้อม การจัดการการปฏิบัติงาน และอื่น ๆ อย่างเข้มงวด ขณะเดียวกัน ซิโนเปคจะผสานรวม ESG เข้ากับการผลิต การดำเนินงาน และการพัฒนาต่อไป เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการกำกับดูแลกิจการ

- ดำเนินการตามกลยุทธ์การพัฒนาที่มุ่งเน้นนวัตกรรม: ซิโนเปคจะสร้างจุดกำเนิดสำหรับเทคโนโลยีดั้งเดิมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับแหล่งน้ำมันและก๊าซ เน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการกลั่นน้ำมัน สารเคมีระดับไฮเอนด์และวัสดุใหม่ เคมีถ่านหินที่ทันสมัย พลังงานใหม่และอื่น ๆ พร้อมกับเสริมสร้างการพัฒนาเทคโนโลยีหลักของอุตสาหกรรม เทคโนโลยีทั่วไป และเทคโนโลยีล้ำยุค

- ยกระดับความสามารถในการจัดหาพลังงาน: ซิโนเปคทุ่มเทความพยายามมากขึ้นในการสำรวจและพัฒนาน้ำมันและก๊าซ โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุความก้าวหน้าและการค้นพบครั้งสำคัญสำหรับน้ำมันจากชั้นหินและก๊าซ ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันในด้านการผลิต การจัดหา การจัดเก็บ และการขายก๊าซธรรมชาติ การรักษาระดับน้ำมันและก๊าซสำรองที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้านการผลิต พร้อมทั้งวางแผนธุรกิจพลังงานใหม่ ๆ  เช่น พลังงานไฮโดรเจนอย่างแข็งขันและสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทจะช่วยเสริมความสามารถในการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ ยกระดับความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรทั่วโลก และสำรวจการจัดตั้งระบบการจ่ายพลังงานเสริมแบบหลายพลังงาน

- ส่งเสริมการยกระดับธุรกิจการกลั่นและเคมีภัณฑ์: ซิโนเปคตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการกลั่นน้ำมัน ขยายและเสริมความแข็งแกร่งด้านวิศวกรรมเคมี เร่งกระบวนการ "น้ำมันดิบสู่เคมีภัณฑ์" และ "ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม" เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระดับกลางถึงระดับสูง ของธุรกิจเคมีภัณฑ์และสร้างฐานวิศวกรรมการกลั่นและวิศวกรรมเคมีระดับโลกแบบบูรณาการและชาญฉลาดขนาดใหญ่

- สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ: ซิโนเปคยังคงเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างอุตสาหกรรมและการใช้พลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานเพื่อกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยผสมผสานทั้งการพัฒนาและการลดการปล่อยมลพิษ นอกจากนี้ ซิโนเปคยังได้เร่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำที่โรงงานดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน ณ บ่อน้ำมันฉีหลู่-เฉิงลี่ (Qilu-Shengli Oilfield CCUS)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sinopec.com/listco/en/

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1777709/image.jpg

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit