โอกาสสำคัญของคน GEN Z ที่จะผนึกไอเดียคนรุ่นใหม่และมรดกวัฒนธรรมไทย ให้ทะยานยิ่งกว่า!!! กับการประกวด โครงการ "ไทยทะยาน"

03 Feb 2022
โอกาสสำคัญของคน GEN Z ที่จะผนึกไอเดียคนรุ่นใหม่และมรดกวัฒนธรรมไทย ให้ทะยานยิ่งกว่า!!! กับการประกวด โครงการ "ไทยทะยาน" ภายใต้แนวคิด "ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z"กิจกรรมการประกวดสุดยอดผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มทางมรดกวัฒนธรรมไทยด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ โชว์ไอเดียของคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานออกแบบและภาพยนตร์โฆษณาด้านศิลปะวัฒนธรรมจากรากเหง้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น ชิงโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท พร้อมสัมผัสประสบการณ์การอบรมจากวิทยากรมืออาชีพ และโอกาสพัฒนาผลงานสู่ระดับสากล สมัครได้แล้ววันนี้ - 26 กุมภาพันธ์นี้โครงการ "ไทยทะยาน" โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว), U2T (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) , วิทยสถานสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือ ธัชชา (Thailand Academy of Social Sciences, Humanities and Arts : TASSHA) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง รวมทั้งมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ร่วมโชว์ไอเดียของคนรุ่นใหม่ในการประกวดสร้างสรรค์ผลงานออกแบบด้านศิลปะวัฒนธรรมจากรากเหง้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการ "ไทยทะยาน" ภายใต้แนวคิด "ทะยานให้สร้างสรรค์ ปั้นไทยด้วยมือ GEN Z" เพื่อผลักดันให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมของไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติผ่านการออกแบบผลงาน สร้างนวัตกรรม เพื่อต่อยอดให้เกิดโมเดลเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์และมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโครงการ "ไทยทะยาน" แบ่งเป็น 4 ประเภทผลงานการประกวด ได้แก่1.การออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย
โอกาสสำคัญของคน GEN Z ที่จะผนึกไอเดียคนรุ่นใหม่และมรดกวัฒนธรรมไทย ให้ทะยานยิ่งกว่า!!! กับการประกวด โครงการ "ไทยทะยาน"

2.การออกแบบเครื่องประดับสะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สากล

3.สร้างศิลปินด้านจิตรกรรม ประติมากรรมและสื่อผสมแสดงถึงความเป็นไทย4.ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อส่งเสริมความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกโดยผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอผลงานการออกแบบ ที่พัฒนาจากมรดกทางภูมิปัญญาไทยที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว เพื่อเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยสู่สายตานานาชาติ ผ่านผลงานที่จะส่งเข้าประกวดในแต่ละประเภท โดยเป็นการประกวดแบบเดี่ยว ยกเว้นการประกวดภาพยนตร์โฆษณา จะเป็นการประกวดแบบทีม ทีมละ 5 คนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ การเข้าร่วมอบรม "CAMP Hackathon ไทยทะยาน" เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการต่อยอดสร้างสรรค์มรดกวัฒนธรรมไทยตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิ คุณศักดิ์สิทธิ์พิศาสสุพงศ์ (Tube Gallery), คุณอนุชา บุญวรรธนะ, คุณปานพรรณ ยอดมณี คุณทรงวุฒิ ทองทั่ว สำหรับเตรียมความพร้อมในการสร้างสรรค์ผลงานในรอบชิงชนะเลิศ โดยผู้ที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทการแข่งขัน จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท รองชนะเลิศ 20,000 บาท และ 10,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่เกียรติยศ และโอกาสในการจัดแสดงผลงาน พร้อมโอกาสในการร่วมงานกับแบรนด์ดังในระดับสากลของไทยผู้ที่สนใจ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทะยานสู่ความยิ่งใหญ่ และเชิดชูความเป็นไทย ผ่านการสมัครพร้อมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ https://bit.ly/3FZLKzr โดยสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่ https://facebook.com/thaithayarn หรือ Line official : @thaithayarn หรือ Instagram : thaithayarn