รักษาเนื้องอกต่อมใต้สมอง..ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้

24 Jan 2022

" รักษาเนื้องอกต่อมใต้สมอง..ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ " 

รักษาเนื้องอกต่อมใต้สมอง..ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้

โรงพยาบาลรามคำแหง เปิดศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมอง (RAM Pituitary Center)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สิระ บุณยะรัตเวช อาจารย์แพทย์ประสาทศัลยศาสตร์ ให้เกียรติร่วมในงานเปิดศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมองศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมอง (RAM Pituitary Center)

โรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเนื้องอกต่อมใต้สมองด้วยความร่วมมือกันระหว่างแพทย์ด้านประสาทศัลยศาสตร์ และแพทย์หู คอ จมูก ผสมผสานวิทยาการด้านการผ่าตัดเข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัดรักษาเนื้องอกต่อมใต้สมองเพื่อช่วยให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมอง (RAM Pituitary Center) โรงพยาบาลรามคำแหง

" รักษาเนื้องอกต่อมใต้สมอง..ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ " ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1764

รักษาเนื้องอกต่อมใต้สมอง..ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้