เตรียมพบกับงานสัมมนา "เตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณ ด้วยดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณแห่งชาติ (NRRI)" 24 ส.ค.นี้ ที่ ตลท.

09 Aug 2022

หากคุณกำลังกังวัลกับปัญหาเรื่องการออมเพื่อการเกษียณ เรามีทางออกเตรียมพบกับงานสัมมนาดีดี หัวข้อ "เตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณด้วยดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณแห่งชาติ (NRRI)" งานที่จะมาไขปัญหาความพร้อมก่อนการเกษียณ ประเมินความพร้อมและให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัว โดยคุณสามารถประเมินความพร้อมได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังมีการนำเสนองานวิจัยดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณ จาก ผศ. ดร.รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น และ ผศ. ดร.อนิรุต พิเสฎฐศลาศัย อาจารย์ประจำภาควิชาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเสวนาการใช้ประโยชน์จาก NRRI และนโยบายรองรับสังคมสูงวัยจากผู้ที่เกี่ยวข้อง นำทีมโดย คุณวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) และ คุณวชิรา อารมณ์ดี รองผู้ว่าการด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินรายการโดยรศ. ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล หัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานดังกล่าวจะมีขึ้นใน วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00. - 17.00 น. ณ หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/lumpsum-cu-fb

เตรียมพบกับงานสัมมนา "เตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณ ด้วยดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณแห่งชาติ (NRRI)" 24 ส.ค.นี้ ที่ ตลท.

เตรียมพบกับงานสัมมนา "เตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณ ด้วยดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณแห่งชาติ (NRRI)" 24 ส.ค.นี้ ที่ ตลท.