ภาพข่าว: ก.ล.ต. เผยแพร่บทวิจัย SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ “การออมเพื่อการเกษียณ”

08 Mar 2016
ก.ล.ต. ร่วมกับผู้วิจัยจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด เผยแพร่ผลงานวิจัย 3 ชิ้น ภายใต้หัวข้อ "การออมเพื่อการเกษียณ" ในงานสัมมนา SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 1/2559 ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
ภาพข่าว: ก.ล.ต. เผยแพร่บทวิจัย SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 1/2559 หัวข้อ “การออมเพื่อการเกษียณ”