บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ประกาศผู้ชนะรางวัล มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2016

21 Mar 2016
บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), บริษัทฯชั้นนำของโลกทางด้านการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ ได้ประกาศผู้ชนะรางวัล มอร์นิ่งสตาร์ ไทยแลนด์ ฟันด์ อวอร์ด 2016

"ในปี 2016 นี้ถือเป็นปีที่ 7 ติดต่อกันที่ทาง Morningstar Thailand ได้ทำการมอบรางวัล Morningstar Awards ขึ้นในประเทศไทย และในการมอบรางวัลปีนี้ทางบริษัทฯ ยังคงแบ่งรางวัลออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆเช่นเดิมได้แก่ กองทุนยอดเยี่ยม (MorningstarCategory Awards) และบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม (Morningstar Fund House Awards)

ทั้งนี้ในส่วนของรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือ ในปีนี้จะไม่มีการมอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมในส่วนของกลุ่ม กองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Small/Mid Cap) เนื่องจากไม่มีกองทุนที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสำหรับรางวัลในปีนี้ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการมอบรางวัลในกลุ่มดังกล่าวในปีถัดไป จึงส่งผลให้ในปี 2016 นี้มีรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมทั้งหมด 6 รางวัล โดยแบ่งเป็นรางวัลจาก กลุ่ม Morningstar Category 3 รางวัล และอีก 3 รางวัลจาก กองทุนหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)

ผู้ชนะรางวัลทั้งหมดล้วนมีผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้วอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมตลอดช่วง 5ปีที่ผ่านมาและรวมถึงปีล่าสุด2015 กองทุนและบริษัทจัดการกองทุนเหล่านี้โชว์ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ดีพร้อมทั้งยังรักษาความเสี่ยงในระดับต่ำ ซึ่งทางเรามีความเชื่อว่าการมีมุมมองในการลงทุนระยะยาวและอดทนต่อความผันผวนนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้ลงทุนประสบความสำเร็จในการลงทุนได้ดี" Anthony Serhan, CFA, Morningstar's Managing Director of Research Strategy for Asia-Pacific กล่าว

ในส่วนของรางวัลและหลักเกณฑ์การพิจารณานั้น ทางบริษัทฯ ยังคงใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาเพื่อความเป็นมาตรฐานสากลเช่นเดียวกันกับหลักเกณฑ์ที่ Morningstar ใช้ในประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งเน้นปัจจัยหลักสำคัญคือการพิจารณาผลตอบแทน(Return) ควบคู่ไปกับการพิจารณาความเสี่ยง(Risk) และการลงทุนในระยะยาว