วว. โชว์ผลงานพัฒนาตลาดไม้ดอกไม้ประดับ "พืชสกุลไทร" ต้อนรับ อนุกรรมการ สคร. ในโอกาสประชุมตรวจเยี่ยมรัฐวิสาหกิจ

08 Aug 2022

วว. โชว์ผลงานพัฒนาตลาดไม้ดอกไม้ประดับ "พืชสกุลไทร" ต้อนรับ อนุกรรมการ สคร. ในโอกาสประชุมตรวจเยี่ยมรัฐวิสาหกิจ ที่ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2565

วว. โชว์ผลงานพัฒนาตลาดไม้ดอกไม้ประดับ "พืชสกุลไทร" ต้อนรับ อนุกรรมการ สคร. ในโอกาสประชุมตรวจเยี่ยมรัฐวิสาหกิจ

ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานต้อนรับ นายไชยยศ บุญญากิจ อนุกรรมการ สำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคณะ ในการประชุมตรวจเยี่ยมรัฐวิสาหกิจที่ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2565 โอกาสนี้ นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และการจัดการนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้คณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการดำเนินงานของ วว. ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ ศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ และพัฒนาตลาดไม้ดอกไม้ประดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืชสกุลไทร ณ บ้านผู้ใหญ่วิมล บุญรอด หัวหน้ากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผู้ปลูกเลี้ยงไทรตำบลศรีษะกระบือและสวนลุงเล็ก ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือ คลอง 23 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก