วว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทย์ 2565 พร้อมโชว์กิจกรรม "มหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์" ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้แก่เยาวชน

15 Aug 2022

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 21 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00-19.00 น. ณ อาคาร 9 - 10 อิมแพค เมืองทองธานี ภายใต้ Theme "ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน" เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและนานาชาติ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอาชีพด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วว. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทย์ 2565 พร้อมโชว์กิจกรรม "มหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์" ส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ให้แก่เยาวชน

โดยมี ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. พร้อมผู้บริหารหน่วยงาน อว. ร่วมต้อนรับ โอกาสนี้ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ทั้งนี้ วว. นำผลงานวิจัยและพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์ วว. ครบวงจร ได้แก่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ICPIM 2) และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศูนย์จุลินทรีย์ ICPIM 1 และ ALEC) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรม ภายใต้ Theme TISTR : The Wonders of Microbe World มหัศจรรย์โลกจุลินทรีย์ วว. ณ อาคาร 9 ( 14 ส.ค. 2565 @ อิมแพค เมืองทองธานี)