เอ็กโก กรุ๊ป เปิดบูธนิทรรศการท่องโลกพลังงานแห่งอนาคตกับโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ ใน "มหกรรมวิทย์ฯ แห่งชาติ ปี 66"

15 Aug 2023

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ยกขบวนร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 เปิดบูธนิทรรศการ "นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก ตอน Discovery Journey: Future Energy for Life ท่องโลกพลังงานแห่งอนาคตกับโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ" จำลองโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยมาเป็นไฮไลท์ เสิร์ฟความสนุกและสาระความรู้นวัตกรรมพลังงานจากอดีต ปัจจุบัน ไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำในอนาคต ในวันที่ 11-20 สิงหาคม 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 11 โดยมี ผศ.ดร.รวิน  ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมเป็นเกียรติภายในพิธี  

เอ็กโก กรุ๊ป เปิดบูธนิทรรศการท่องโลกพลังงานแห่งอนาคตกับโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ ใน "มหกรรมวิทย์ฯ แห่งชาติ ปี 66"

นายธวัช หิรัณจารุกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารสินทรัพย์ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า เอ็กโก กรุ๊ป และโรงไฟฟ้าขนอมในกลุ่มเอ็กโก มีความเชื่อเรื่อง "ต้นทางที่ดี จะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี" จึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีพลังงาน ผ่านศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งก่อตั้งและดำเนินงานโดยเอ็กโก กรุ๊ป รวมถึงงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา

"สำหรับปีนี้เป็นครั้งแรกที่เอ็กโก กรุ๊ป และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ได้จำลองโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย มาร่วมจัดบูธนิทรรศการในมหกรรมวิทย์ฯ แห่งชาติ ประจำปี 2566 ด้วยความตั้งใจที่จะส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจนอกห้องเรียน ให้แก่เยาวชน สถานศึกษา และผู้สนใจ ได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องความมั่นคงและความสมดุลด้านพลังงาน พร้อมทั้งช่วยยกระดับการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานและวิทยาศาสตร์สู่สังคมวงกว้างระดับประเทศ ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ สนุกสนาน กระตุ้นให้เกิดการคิดและการตั้งคำถาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสนับสนุนการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ" นายธวัช กล่าว

นางสาวพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า บูธนิทรรศการของเอ็กโก กรุ๊ป และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลก ตอน Discovery Journey: Future Energy for Life ท่องโลกพลังงานแห่งอนาคตกับโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ" แบ่งออกเป็น 3 โซน ได้แก่- โซนที่ 1 Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth พบกับนายช่างโรงไฟฟ้าขนอมและชุมชนชาวขนอมที่มาต้อนรับทุกคนเข้าสู่นิทรรศการ พร้อมแนะนำให้รู้จักกับแนวคิดเรื่องความมั่นคงและสมดุลทางพลังงานในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ความสำคัญของไฟฟ้า นวัตกรรมพลังงาน และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก- โซนที่ 2 Discover the Journey of Future Energy for Life ท่องโลกพลังงานผ่านโรงหนังในรูปแบบ Immersive Theater ที่เล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทย ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ- โซนที่ 3 Energy Transition for Better World รู้จักนวัตกรรมพลังงานสะอาดที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่โลกอนาคต ผ่านการทดลองผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน และทำความรู้จักพลังงานหมุนเวียนประเภทต่าง ๆ ใน "เมืองพลังงาน Renewable Lightbox"

นอกจากนี้ ยังจะได้กระทบไหล่เหล่า EGCO Rangers ฮีโร่พลังงานทั้ง 6 ตัว ที่มาช่วยกอบกู้โลกจากปีศาจความมืด และกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรางวัลอีกมากมาย เป็นต้น พบกับขบวนความสนุกและสาระสไตล์เด็กวิทย์ฯ ในบูธนิทรรศการ "นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลกฯ" ในมหกรรมวิทย์ฯ แห่งชาติ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 11-20 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-19.00 น. ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 9-11 (บูธนิทรรศการของเอ็กโก กรุ๊ป และศูนย์เรียนรู้ฯ อยู่อาคาร 11) ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลและชมการ Live บรรยากาศการจัดงานนี้ได้ทางเพจเฟซบุ๊ก Khanom Learning Center (www.facebook.com/khanomlearningcenter)

อย่างไรก็ตาม หลังจบงานมหกรรมวิทย์ฯ แห่งชาติแล้ว บูธนิทรรศการ "นวัตกรรมวิทย์ พลิกโลกฯ" จะถูกนำไปจัดแสดงต่อเนื่องที่ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 4-13 กันยายน 2566 เพื่อส่งต่อความสนุกและแรงบันดาลใจด้านการผลิตไฟฟ้า นวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคต และการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

เอ็กโก กรุ๊ป เปิดบูธนิทรรศการท่องโลกพลังงานแห่งอนาคตกับโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ ใน "มหกรรมวิทย์ฯ แห่งชาติ ปี 66"